Met een agrarisch hart en gezond boerenverstand

Goed water is een basisvoorwaarde voor een gezonde tuinbouw. Het werk van de Waterschappen raakt diverse landbouwsectoren rechtstreeks.

Door goed op te trekken met agrarische ondernemers in de beheersgebieden kun je peilbeheer effectief en goedkoop uitvoeren met de benodigde en gezonde hoeveelheid “boerenverstand”. Ik vind dat ondernemers in het bestuur het waterschap helpen met een efficiënt en doelgerichte uitvoeringsagenda. Ondernemers zijn als geen ander in staat om praktische oplossingen te bedenken en uit te voeren.

“Er moet in het buitengebied ruimte blijven om te ondernemen. Het platteland is geen museum; er moet plek zijn voor bedrijfsontwikkeling en innovatie”.

Gebruik uw tweede stem, kies voor een waterschap dat samenwerkt met de agrarische sector.

Deel uw keuze

Roep ook anderen op om te stemmen op Jean Aerts voor een ondernemende, agrarische kandidaat in het waterschap. Deel het via social media of e-mail.